PAN.2018.10.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 7/2018
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022

Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą Nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., zmienionego uchwałą Nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 września 2018 r., uchwala się co następuje:
§  1.  Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, na kadencję 2019-2022, ustala pięciu wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą Nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą Nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 września 2018 r.

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk ustala liczbę wiceprezesów Akademii na daną kadencję stosownie do potrzeb wynikających z przyjętej struktury organizacyjnej korporacji.