Lekarz.2017.9.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 17/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie ustalenia liczby mandatów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy na okres VIII kadencji 2018-2022

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 836) oraz § 16 ust. 1-3 w zw. z § 12 ust. 4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w brzmieniu określonym w załączniku do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r., na wniosek Krajowej Komisji Wyborczej uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) liczbę mandatów dla delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy na okres VIII kadencji 2018-2022 na 466, w tym 362 mandaty dla lekarzy i 104 mandatów dla lekarzy dentystów;
2) następującą liczbę mandatów dla delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy wybieranych przez okręgowe zjazdy lekarzy na okres VIII kadencji 2018-2022, która wynosi:
nazwa izby lekarskiejliczba delegatów na KZL
lekarzelekarze dentyściłącznie
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku13417
Beskidzka Okręgowa Izba Lekarska w Bielsku-Białej729
Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy9211
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku24731
Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim213
Śląska Izba Lekarska w Katowicach34842
Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach9312
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie32941
Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie21627
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi27835
Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie729
Okręgowa Izba Lekarska w Opolu628
Okręgowa Izba Lekarska w Płocku314
Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu28937
Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie9312
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie12416
Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie314
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu628
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie611778
Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu29938
Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze415
Wojskowa Izba Lekarska9110
Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie314
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie415
Liczba mandatów na Krajowy Zjazd Lekarzy362104466
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.