Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 42/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby członków organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 49 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustala się liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej na 11 osób.
§  2.  Ustala się liczbę członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego na 11 osób.
§  3. 
1.  Ustala się liczbę członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego wybieranych w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych przez Zgromadzenia Regionalnych Oddziałów Izby do 102 osób, przy czym w poszczególnych Oddziałach Zamiejscowych ustala się następującą liczbę sędziów:
1. Dolnośląskim - do 7,
2. Kujawsko-pomorskim - do 5,
3. Lubelskim - do 5,
4. Lubuskim - do 5,
5. Łódzkim - do 7,
6. Małopolskim - do 7,
7. Mazowieckim - do 11,
8. Opolskim - do 5,
9. Podkarpackim - do 5,
10. Podlaskim - do 5,
11. Pomorskim - do 7,
12. Śląskim - do 11,
13. Świętokrzyskim - do 5,
14. Warmińsko-mazurskim - do 5,
15. Wielkopolskim - do 7,
16. Zachodniopomorskim - do 5.
17. Ponadto Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych wybiera 3 sędziów Sądu Dyscyplinarnego.
§  4.  Ustala się liczbę zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych na 23 osoby, z tym, że w poszczególnych Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych liczba zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego wynosi:
- Dolnośląskim - 2,
- Kujawsko - Pomorskim - 1,
- Lubelskim - 1,
- Lubuskim - 1,
- Łódzkim - 1,
- Małopolskim - 2,
- Mazowieckim - 3,
- Opolskim - 1,
- Podkarpackim - 1,
- Podlaskim - 1,
- Pomorskim - 1,
- Śląskim - 3,
- Świętokrzyskim - 1,
- Warmińsko - Mazurskim - 1,
- Wielkopolskim - 2,
- Zachodniopomorskim - 1.
§  5.  Uchyla się uchwałę nr 22/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  6.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.