Uruchomienie kształcenia na kierunku studiów "Europeistyka kulturowa"(studia pierwszego i drugiego stopnia) - na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Akty korporacyjne

RGSW.2009.12.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 493/2009
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie uruchomienia kształcenia na kierunku studiów "Europeistyka kulturowa" (studia pierwszego i drugiego stopnia) - na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym