Upoważnienie Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania umowy z Panią Zuzanną Całka na wykonanie koncertu fortepianowego w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Akty korporacyjne

Podat.2016.6.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 360/2016
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania umowy z Panią Zuzanną Całka na wykonanie koncertu fortepianowego w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 27/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.
Krajowa Rada Doradców podatkowych postanawia zawrzeć umowę z Panią Zuzanną Całka na wykonanie 30 minutowego koncertu fortepianowego (utwory Fryderyka Chopina) w dniu 22.09.2016 r. o godz. 19.30 w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, w związku z organizacją Zgromadzenia Generalnego Confédération Fiscale Européenne w Warszawie (22-23 września 2016 r.).
§  2.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Pana Dariusza Michała Malinowskiego, Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pana Dr. Mariusza Cieślę, Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania umowy z Panią Zuzanną Całka na wykonanie 30 minutowego koncertu fortepianowego (utwory Fryderyka Chopina) w dniu 22.09.2016 r. o godz. 19.30 w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, (dalej: Umowa) w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 14 czerwca 2016 r.
§  3.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Pana Piotra Jana Brozowskiego Sekretarza KRDP do nadzoru nad prawidłową realizacją Umowy.
§  4.
Koszty związane z realizacją Umowy zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2016, z pozycji preliminarza Ws1.
§  5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.