Akty korporacyjne

Podat.2019.6.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 419/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie upoważnienia przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania zamówienia na wykonanie i wdrożenie internetowego systemu obsługi szkoleń

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 2 ust. 2 lit d) uchwały nr 37/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych, zgodnie z rekomendacją Komisji Informatyzacji KRDP, postanawia złożyć zamówienie do firmy Bermar Multimedia, ul. Ryszarda Wagnera nr 9 lok. 6, 52-129 Wrocław w zakresie wykonania i wdrożenia internetowego systemu obsługi szkoleń.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia osoby wskazane w § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, do podpisania zamówienia z firmą Bermar Multimedia z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ryszarda Wagnera nr 9 lok.6; NIP 9730605559, REGON 978109975, w zakresie wykonania i wdrożenia internetowego systemu obsługi szkoleń.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Sekretarza KRDP, do nadzoru nad prawidłową realizacją zamówienia, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Koszty związane z realizacją zamówienia, o którym mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Informatyzacji KRDP z pozycji Wa13.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.