Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 84/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Doradców Podatkowych do sporządzenia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje.
§  1.  V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych upoważnia Krajową Radę Doradców Podatkowych do sporządzenia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych z uwzględnieniem zmian wynikających ze stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia tekstu ujednoliconego Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz uchwał podjętych na V Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.