Upoważnienie Krajowej Rady Doradców Podatkowych do sporządzenia i ogłoszenia tekstu jednolitego zasad etyki doradców podatkowych.

Akty korporacyjne

Podat.2018.1.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 34/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 13 stycznia 2018 r.
w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Doradców Podatkowych do sporządzenia i ogłoszenia tekstu jednolitego zasad etyki doradców podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) uchwala się, co następuje.
§  1. 
V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych upoważnia Krajową Radę Doradców Podatkowych do sporządzenia i ogłoszenia tekstu jednolitego zasad etyki doradców podatkowych z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 32/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r. oraz uchwał podjętych na V Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.