Akt korporacyjny

Podat.2017.12.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 642/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z § 28 ust. 4 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w zakresie działalności Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych upoważnieni są następujący członkowie Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby:
1) Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Danuta Bącler - Przewodnicząca,
b) Iga Huk - Z-ca Przewodniczącej,
d) Teresa Kujawińska-Werner - Skarbnik;
2) Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Przemysław Piotrowski - Przewodniczący,
b) Bogusława Drobysz-Szulc - Skarbnik;
3) Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Bożena Zybura - Przewodnicząca,
b) Piotr Orzeł - Z-ca Przewodniczącej,
c) Andrzej Hałaś - Z-ca Przewodniczącej,
d) Krystyna Dąbrowska - Skarbnik;
4) Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Mariusz Gendera - Przewodniczący,
b) Albert Kokoszka - Z-ca Przewodniczącego,
c) Ewa Dobrołowicz - Skarbnik;
5) Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Hanna Skowrońska - Przewodnicząca,
b) Aleksandra Kurczewska - Z-ca Przewodniczącego,
c) Jerzy Dworakowski - Z-ca Przewodniczącego,
d) Janusz Plichta - Skarbnik;
6) Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Andrzej Bazarnik - Przewodniczący,
b) Wacław Olesiński - Z-ca Przewodniczącego,
c) Zygmunt Tabisz - Z-ca Przewodniczącego,
d) Dorota Chrząszcz- Z-ca Przewodniczącego,
e) Lidia Olszowska - Skarbnik;
7) Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Paweł Trojanek - Przewodniczący,
b) Andrzej Kapczuk - Z-ca Przewodniczącego,
c) Hanna Szarpak - Z-ca Przewodniczącego,
d) Krzysztof Kluczek - Skarbnik;
8) Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Mieczysław Sałatyński - Przewodniczący,
b) Ryszard Wocial - Z-ca Przewodniczącego,
c) Roman Mleczek - Z-ca Przewodniczącego,
d) Janusz Sawicki - Skarbnik;
9) Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Maria Mazur-Szczepańska - Przewodnicząca,
b) Jerzy Ząbkiewicz - Z-ca Przewodniczącego,
c) Marcin Rymaszewski - Z-ca Przewodniczącego,
d) Ewa Grygierczyk - Skarbnik;
10) Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Artur Kamieniecki - Przewodniczący,
b) Izabella Trochimczuk - Z-ca Przewodniczącego,
c) Mieczysław Trzeszczkowski - Z-ca Przewodniczącego,
d) Marek Lebensztejn - Skarbnik;
11) Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Ewa Jakubczyk - Przewodnicząca,
b) Roman Mamczarek- Z-ca Przewodniczącego,
c) Hanna Pinker - Skarbnik,
d) Magdalena Jutrzenka-Trzebiatowska - Sekretarz;
12) Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Jan Pytel - Przewodniczący,
b) Iwona Wojsław - Z-ca Przewodniczącego,
c) Piotr Maciejewski - Z-ca Przewodniczącego,
d) Michał Franc - Skarbnik;
13) Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Czesław Kaczyński - Przewodniczący,
b) Andrzej Bator - Z-ca Przewodniczącego,
c) Grażyna Sobolewska-Maszczyk - Skarbnik;
14) Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Tomasz Kaczyński - Przewodniczący,
b) Marcin Cichocki - Skarbnik;
15) Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Alicja Śrudka - Przewodnicząca,
b) Artur Janikowski - Z-ca Przewodniczącej,
c) Katarzyna Winnicka-Markiewicz - Z-ca Przewodniczącej,
d) Grażyna Zusel - Skarbnik.
§  2.  Traci moc uchwała nr 262/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.