Udzielenie Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych upoważnienia do wyznaczenia nowego terminu egzaminu kwalifikacyjnego.

Akty korporacyjne

Rzeczn.2013.2.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA Nr 989/V/2013
KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie udzielenia Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych upoważnienia do wyznaczenia nowego terminu egzaminu kwalifikacyjnego

Na podstawie art. 50 ust. 4 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925) oraz § 23 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych - Krajowa Rada Rzeczników Patentowych upoważnia Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych do wyznaczenia terminu egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego między 1 a 30 czerwca 2013 r.