Podat.2017.12.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 639/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielenia poręczenia społecznego

Mając na uwadze zasady określone w art. 271 Kodeksu postępowania karnego, Krajowa Rada Doradców Podatkowych oświadcza, że udziela poręczenia za podejrzanego doradcę podatkowego Roberta Wrzesińskiego, podejrzanego w postępowaniu karnym, w sprawie toczącej się w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie o sygn. akt RP I Ds. 3.2017 oraz w sprawie dotyczącej tymczasowego aresztowania toczącej się przed Sądem Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód Wydział IV Karny sygn. akt. VI Kp 1169/17 oraz Sądem Okręgowym w Szczecinie. Podejrzany stawi się na każde wezwanie i nie będzie utrudniał postępowania.

Podejrzany Robert Wrzesiński jest doradcą podatkowym, który położył duże zasługi w działalności naszego Samorządu zawodowego. W pracy społecznej charakteryzował się uczciwością, zaangażowaniem i lojalnością. Jego postawa w działalności społecznej oraz sytuacja rodzinna wskazują, że zastąpienie tymczasowego aresztowania łagodniejszym środkiem zapobiegawczym jest uzasadnione i nie wpłynie na przebieg prowadzonego postępowania.

Stosownie do przepisu art. 56 ustawy z dnia o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 794) organem uprawnionym do reprezentowania samorządu jest Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Osobą, która w imieniu Krajowej Rady Doradców Podatkowych wykonywać będzie obowiązki poręczającego jest Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych - prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic.