Podat.2018.1.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 19/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 13 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Doradców Podatkowych IV kadencji 2014-2017

§  1.  Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych udziela absolutorium Krajowej Radzie Doradców Podatkowych IV kadencji 2014-2017.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.