Udział polskiej prokuratury we Wspólnym Międzynarodowym Zespole Śledczym "Puszkin".

Akty korporacyjne

Prok.2024.4.25

Akt nieoceniany
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.

Udział polskiej prokuratury we Wspólnym Międzynarodowym Zespole Śledczym "Puszkin"

25.04.2024

W dniu 23 marca 2024 r. Prokurator Generalny Adam Bodnar podpisał umowę o powołaniu wspólnego międzynarodowego zespołu śledczego (JIT) "Puszkin", w którego skład oprócz Polski weszły organy sądowe i organy ścigania następujących państw: Estonii, Francji, Niemiec, Republiki Litewskiej, Szwajcarii, Republiki Łotewskiej i Gruzji. Powołanie wspólnego zespołu śledczego możliwe było dzięki aktywnemu zaangażowaniu Eurojustu i Europolu, które to instytucje koordynowały utworzenie JIT-u i udzielały wsparcia organom krajowym Państw sygnatariuszy umowy w prowadzonych postępowaniach, w związku z działającą na ich terenie zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się kradzieżami starych wydań książek autorstwa znanych rosyjskich pisarzy, w celu ich dalszej sprzedaży na aukcjach w Moskwie i Petersburgu.

Działalność grupy przestępczej objęła również terytorium Polsk. Członkowie tej grupy dokonali kradzieży z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 78 starodruków książek i czasopism rosyjskojęzycznych autorstwa dziewiętnastowiecznych pisarzy i twórców, w tym Aleksandra Puszkina, Mikołaja Gogola, Michała Lermontowa i innych, o wartości antykwarycznej ocenionej na kwotę 3.825.600 zł. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie, w jego toku wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów 5 osobom, wobec jednej z nich przeprowadzono czynność ogłoszenia zarzutu, czynność tę przeprowadzono na terytorium Litwy z uwagi na przebywanie podejrzanego w areszcie śledczym w tym państwie. W postępowaniu tym uczestniczy aktywnie Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej oraz Komenda Rejonowa Policji Warszawa I poprzez wykonywanie powierzonych przez prokuratora czynności procesowych.

Powołanie wspólnego zespołu śledczego pozwoliło na wspólne identyfikowanie sprawców przestępstw, wymianę informacji i dowodów uzyskanych w śledztwach uczestników JIT-u, wspólne prowadzenie działalności operacyjnej, ustalanie majątku uzyskanego w wyniku przestępstwa w celu jego konfiskaty, a także przeprowadzanie wspólnych, skoordynowanych i jednoczesnych realizacji mających na celu zatrzymanie sprawców, dokonanie przeszukań oraz zabezpieczenie i zajęcie mienia. Przeprowadzanie tych czynności procesowych odbywa się w ramach międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała wniosek do krajowego organu ścigania jednego z uczestników JIT-u o przeprowadzenie w trakcie wspólnej realizacji czynności procesowych w postaci zatrzymania i ogłoszenia zarzutów 4 podejrzanym, przeszukania miejsc ich zamieszkania i pobytu w celu ujawnienia dowodów w sprawie, dokonania zabezpieczeń majątkowych na majątku podejrzanych oraz uzyskania dowodu w postaci historii rachunku bankowego konta używanego przez członków grupy przestępczej.

Do wspólnej realizacji doszło wczoraj w dniu 24 kwietnia 2024 r. na terytorium Gruzji i Łotwy. W przeprowadzaniu czynności uczestniczyło ponad 100 prokuratorów i policjantów. Podjęte czynności doprowadziły do zatrzymania 4 podejrzanych na terytorium Gruzji, o co wnioskowała polska prokuratura, a nadto dokonano przeszukań w 27 miejscach w Gruzji i na Łotwie, przesłuchano 10 świadków oraz odzyskano 1 skradzioną książkę i zabezpieczono inne, w celu ustalenia czy pochodzą z kradzieży.