Akty korporacyjne

Podat.2018.2.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 13/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 58/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zakończenia spraw i przekazania ich między kadencjami

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP uchyla uchwałę nr 58/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zakończenia spraw i przekazania ich między kadencjami.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.