Akty korporacyjne

Podat.2019.3.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 52/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie w sprawie uchylenia uchwały nr 645/2006 KRDP z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zasady wyboru zarządów KIDP i członków oddziałów zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego

§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchyla uchwałę nr 645/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zasady wyboru zarządów KIDP i członków oddziałów zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.