Akty korporacyjne

Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 220/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 712/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 grudnia 2017 r.

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 oraz § 50 ust. 3 pkt 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchyla uchwałę nr 712/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania nagród dla laureatów III Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.