Uchwalenie budżetu na 2020 rok.

Akty korporacyjne

KRPSZ.2020.8.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 120/20
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH UCZELNI ZAWODOWYCH
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu na 2020 rok

Na podstawie § 15 ust. 6 oraz § 17 ust. 5 Statutu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ),
uchwala, co następuje:
§  1. 
Uchwala się budżet Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) na rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.