Uchwała nr 6/2001 krajowej rady notarialnej z dnia 11 maja 2001 r.

Akty korporacyjne

Notar.2001.5.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2001 r.

UCHWAŁA Nr 6/2001
Krajowej Rady Notarialnej
z dnia 11 maja 2001 r.

Na podstawie art. 40 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawa o notariacie (Dz.U. nr 22, poz. 91 ze zm.) Krajowa Rada Notarialna wyraża stanowisko, że notariusze mogą prowadzić kancelarie notarialne w formie spółki cywilnej lub wyłącznie z innymi notariuszami.