Uchwała nr 49 zgromadzenia plenarnego konferencji rektorów publicznych szkół zawodowych z dnia 15-18 września 2011 r.

Akty korporacyjne

KRPSZ.2011.9.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 września 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
z dnia 15-18 września 2011 r.

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych przyjmuje sprawozdanie Przewodniczącego z działalności KRePSZ w kadencji 2007-2011 w brzmieniu załącznika do uchwały.