Uchwała nr 47/2021 prezydium naczelnej rady adwokackiej z dnia 13 maja 2021 r.

Akty korporacyjne

Adwok.2021.5.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 maja 2021 r.

UCHWAŁA Nr 47/2021
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 13 maja 2021 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Dyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, złożony na podstawie § 6 ust. 6 Statutu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, powołuje adwokat Magdalenę Matusiak-Frącczak na funkcję Sekretarza Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.