Uchwała nr 210/2022 prezydium naczelnej rady adwokackiej z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Akty korporacyjne

Adwok.2022.8.4

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 sierpnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 210/2022
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 4 sierpnia 2022 r.

§  1. 
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na wniosek Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Instytutu LegalTech przy NRA, wybiera Wicedyrektorów Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej:
-
adw. Paulinę Rzeszut,
-
adw. Piotra Warchoła.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.