Uchwała nr 173/2022 prezydium naczelnej rady adwokackiej z dnia 12 maja 2022 r.

Akty korporacyjne

Adwok.2022.5.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 maja 2022 r.

UCHWAŁA Nr 173/2022
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 12 maja 2022 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich, zwołuje nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej na 12 maja 2022 r. - początek obrad w dniu 12 maja 2022 r., godzina 18.00 - które odbędzie się w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie, ul. Świętojerska 16, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej będą mogli uczestniczyć w tym posiedzeniu i brać udział w podejmowaniu uchwał za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, w trybie określonym w § 7 ust. 3 i 4 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.