Uchwała nr 127/2016 prezydium naczelnej rady adwokackiej z dnia 24 maja 2016 r.

Akty korporacyjne

Adwok.2016.5.24

Akt nieoceniany
Wersja od: 24 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr 127/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 24 maja 2016 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę "Adwokatura Zasłużonym "

na wniosek:

Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu

Pani adw. Elżbiecie Borys;

Panu adw. Markowi Buszyńskiemu;

Panu adw. Leszkowi Kruszwickiemu.