Lekarz.2017.11.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 20/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie terminów posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2018

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustala się terminy posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2018:

12 stycznia, 16 lutego, 20 kwietnia, 15 czerwca, 31 sierpnia, 9 listopada, 14 grudnia.

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.