Skreślenie z listy członków Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Akty korporacyjne

KRZSP.2010.4.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr 3
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KONFERENCJI REKTORÓW ZAWODOWYCH SZKÓŁ POLSKICH
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie: skreślenia z listy członków Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich na podstawie art. 9 p. 2 ust. 7 postanawia co następuje:
Na wniosek Wyższej Szkoły Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni postanawia skreślić ja z listy członków KRZaSP.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala została podjęta w głosowaniu jawnym 66 głosami" za" przy braku głosów wstrzymujących oraz braku głosów przeciwnych.