Lekarz.2018.8.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 11/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie składu komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) i § 6 ust. 1 Regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 14 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się następujące osoby do komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej:
1) Komisja Etyki Lekarskiej

Członkowie: Ryszard Kępa, Stanisław Bień, Marta Klimkowska-Misiak, Antoni Marcinek, Włodzimierz Gajewski, Ewa Tuszkiewicz-Misztal, Andrzej Kunkel, Elżbieta Subczyńska, Elżbieta Rusiecka-Kuczałek;

2) Komisja Finansowo-Budżetowa

Członkowie: Leszek Dudziński, Ryszard Golański, Jacek Tętnowski, Jan Cieślicki, Janusz Legutko, Zbigniew Teter, Zbigniew Kijas, Anna Glińska, Krzysztof Wójcikiewicz;

3) Komisja Kształcenia Medycznego

Członkowie: Michał Bulsa, Romuald Krajewski, Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Agnieszka Ruchała-Tyszler, Stefan Sobczyński, Dorota Radziszewska, Bartosz Urbański, Stefan Antosiewicz, Lech Kucharski;

4) Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów

Członkowie: Halina Teodorczyk, Jolanta Kieres, Krzysztof Tuszyński, Andrzej Kierzek, Liliana Kulesza, Elżbieta Kuszewska, Józefa Marjańska-Radziszewska, Apolonia Szajner, Ryszard Grabowski;

5) Komisja Organizacyjna

Członkowie: Marek Jodłowski, Paweł Barucha, Krzysztof Kordel, Paweł Czekalski, Mariusz Janikowski, Jolanta Szczurko, Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Łukasz Wojnowski, Jacek Kotuła;

6) Komisja ds. Młodych Lekarzy

Członkowie: Adam Wróbel, Patrycja Drozdek, Mateusz Kowalczyk, Paweł Doczekalski, Jakub Bajer, Filip Stramecki, Piotr Nowak, Michał Głogowski, Joanna Rzodkiewicz;

7) Komisja ds. Sportu

Członkowie: Maria Szuber, Klaudiusz Komor, Ryszard Golański, Marcin Szczęśniak, Jerzy Staszczyk, Grzegorz Czajkowski, Zbigniew Kijas, Aleksander Skop, Maciej Mrożewski;

8) Komisja Legislacyjna

Członkowie: Paweł Barucha, Jerzy Jakubiszyn, Grzegorz Wrona, Anita Pacholec, Ryszard Mońdziel, Mieczysław Dziedzic, Ładysław Nekanda-Trepka, Ewa Kralkowska, Joanna Skonecka;

9) Komisja ds. Kultury

Członkowie: Włodzimierz Cerański, Aleksandra Bakun, Urszula Chonin, Dariusz Hankiewicz, Bożena Hoffman, Joanna Maślankowska, Stanisław Mysiak, Jerzy Lach, Maciej Romanowski;

10) Zespół ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii

Członkowie: Marcin Lewicki, Elżbieta Rusiecka-Kuczałek, Paweł Sztwiertnia;

11) Zespół ds. Praktyk Lekarskich

Członkowie: Wojciech Perekitko, Małgorzata Lindorf, Wojciech Ratajczak, Beata Kożak;

12) Zespół ds. Reformy systemu zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych i szkód w ochronie zdrowia

Członkowie: Mieczysław Dziedzic, Piotr Winciunas, Mariusz Witczak, Filip Płużański.

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.