Akt korporacyjny

Lekarz.2018.1.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 14/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie skierowania przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej na spotkanie grupy roboczej Europejskiej Regionalnej Organizacji FDI ds. starzenia się społeczeństwa

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz w związku z uchwałą Nr 41/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Kieruje się kol. Annę Śpiałek, członka Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, na spotkanie grupy roboczej Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej ds. starzenia się społeczeństwa (ERO WG Ageing Population), które odbędzie się w dniu 9 marca 2018 r. w Monachium.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.