Lekarz.2018.2.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 23/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie skierowania przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej na seminarium organizowane przez Rzymską Izbę Lekarską

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 41/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Kieruje się kol. Macieja Hamankiewicza, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, na seminarium pt. "Żywienie i aktywność fizyczna w ujęciu wielodyscyplinarnym: od badań naukowych do praktyki klinicznej" organizowane przez Rzymską Izbę Lekarską, które odbędzie się w dniach 4-5 maja 2018 r. w Rzymie.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.