Podat.2017.10.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 października 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie skierowania do Komisji Ofert KRDP wniosku o wszczęcie procedury ofertowej w zakresie wyboru podmiotu mającego pełnić w KIDP funkcję ABI oraz na stałe współpracować z KIDP w zakresie ochrony danych osobowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Panią Prof. dr hab. Jadwigę Glumińską-Pawlic Przewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych do skierowania do Komisji Ofert KRDP wniosku o wszczęcie procedury ofertowej w zakresie wyboru podmiotu mającego pełnić w KIDP funkcję ABI oraz na stałe współpracować z KIDP w zakresie ochrony danych osobowych.