Podat.2018.11.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 listopada 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 listopada 2018
w sprawie skierowania do Komisji Ofert KRDP wniosku o przeprowadzenie procedury ofertowej na wybór podmiotu do budowy nowego systemu do obsługi obiegu korespondencji w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych oraz prowadzenia listy doradców podatkowych i rejestru podmiotów uprawnionych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych, na podstawie rekomendacji Komisji Informatyzacji KRDP zleca Komisji Ofert KRDP wszczęcie procedury ofertowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wybór podmiotu do budowy nowego systemu do obsługi obiegu korespondencji w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych oraz prowadzenia listy doradców podatkowych i rejestru podmiotów uprawnionych.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zleca Komisji Ofert KRDP ustalanie warunków oferty we współpracy ze Skarbnikiem KRDP i Sekretarzem KRDP oraz pracownikami Biura KIDP.