Podat.2018.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 562/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie sfinansowania nagrywania VIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Podatki bez granic" organizowanych przez Dolnośląski Oddział KIDP

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 oraz § 6 ust. 1 pkt 9 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia o sfinansowaniu nagrywania Konferencji "Podatki bez granic" organizowanej przez Dolnośląski Oddział KIDP w dniach 12-13 października 2018 r. we Wrocławiu, do kwoty 2500,00 zł brutto.
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych na 2018 rok z poz. Ws4.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.