Podat.2017.11.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 627/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie sfinansowania gadżetów reklamowych - power bank

Na podstawie § 50 ust. 3 pkt 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z pkt 1 części I załącznika do uchwały nr 45/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 12 stycznia 2014 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2014-2017 uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza do 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na zakup gadżetów reklamowych - power banków, które zostaną rozdane podczas śniadania prasowego organizowanego przez KIDP we współpracy z Polską Agencją Prasową, w ramach zawartej z PAP umowy. Śniadanie ma się odbyć w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej 16 listopada 2017 roku. Kwota obejmuje zakup oraz oznaczenie przedmiotów logo KIDP.
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na rok 2017, z pozycji preliminarza Ws9.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.