Lekarz.2018.11.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

STANOWISKO NR 73/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy, przekazanym przy piśmie Pana Adama Podgórskiego - Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 6 listopada 2018 r., znak: GMS-WP-173-292/18, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.