Akty korporacyjne

Sędz.2017.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o Państwowej Służbie Ochrony

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o Państwowej Służbie Ochrony, przekazanym przy piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 23 maja 2017 r. Nr DP-WL-0231-57/2016/PK, w zakresie, w jakim dotyczy sądownictwa, nie zgłasza uwag do jego treści.