Rozliczenie dotacji przyznanej Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu na organizację doskonalenia zawodowego.

Akty korporacyjne

Lekarz.2021.5.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 maja 2021 r.

UCHWAŁA Nr 58/21/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 14 maja 2021 r.
w sprawie rozliczenia dotacji przyznanej Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu na organizację doskonalenia zawodowego

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. 2019 r. poz. 965), § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz w związku z § 4 załącznika nr 2 do uchwały Nr 186/19/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad przyznawania okręgowym izbom lekarskim dotacji do organizowanego przez nie doskonalenia zawodowego oraz określenia trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej oraz uchwały Nr 110/20/VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2020 r. i uchwały Nr 3/21/VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 stycznia 2021 r., uchwala się co następuje:
§  1. 
Dokonuje się rozliczenia przyznanej Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu dotacji na organizację doskonalenia zawodowego, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp.Nr wniosku o dotacjęTemat szkoleniaRozliczona kwota dotacji (zł.)
1151/2020"Perswazja sposobem na wzmacnianie wytrwałości w leczeniu"1 115,00 zł
2152/2020"Perswazja sposobem na wzmacnianie wytrwałości w leczeniu"1 115,00 zł
315/2021"Webinarium: Jak mądrze pomagać? O budowaniu dojrzałej relacji z pacjentem"1 607,00 zł
Łącznie:3 837,00 zł
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.