Rewid.2017.10.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1340/31a/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie rekomendowania przedstawicieli Polskiej Izby Biegłych Rewidentów do Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) oraz § 6 ust. 1 Regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/4/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Do Komisji Egzaminacyjnej rekomenduje się:
1. Annę Bernaziuk;
2. Teresę Cebrowską;
3. Danutę Krzywdę;
4. Grażynę Kulikowską;
5. Dorotę Mikulską;
6. Grzegorza Oszczypałę;
7. Bożenę Pawłowską-Krawczyk;
8. Józefa Pfaffa;
9. Ernesta Podgórskiego;
10. Antoniego Tymińskiego;
11. Joannę Wielgórską-Leszczyńską;
12. Małgorzatę Wojtylę;
13. Małgorzatę Wołosz;
14. Justynę Zakrzewską.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.