Regulamin Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich 2022.

Akty korporacyjne

Radc.2022.8.24

Akt nieoceniany
Wersja od: 24 sierpnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 693/XI/2022
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 24 sierpnia 2022 r.
w sprawie Regulaminu Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich 2022

Na podstawie art. 59 ust. 4 w związku z art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166), uchwala się, co następuje:
§  1. 
Uchwala się Regulamin Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.