Aptek.2017.5.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr VII/15/2017
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie przyznania wyróżnienia "Mecenasa Samorządu Aptekarskiego".

Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu wyróżnienia "Mecenasa Samorządu Aptekarskiego", przyjętego postanowieniem Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr V/5/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. Naczelna Rada Aptekarska, uchwala, co następuje:
§  1.  Naczelna Rada Aptekarska przyznaje wyróżnienie "Mecenasa Samorządu Aptekarskiego" osobom i organizacjom wymienionym w załączniku do uchwały.
§  2.  Powyższa uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

I. OIA Olsztyn

1. mec. Jan Łukaszewicz

II. OIA Poznań

1. Leonard Szymański

III. OIA Zielona Góra

1. mgr farm. Ryszard Kiedrowski

IV. OIA Warszawa

1. mgr farm. Krystyna Sulińska

2. mgr farm. Ewa Wermińska