Akty korporacyjne

Radc.2017.6.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 74/X/2017
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie przyznania odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych"

Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 w zw. z § 3 ust. 1 Regulaminu odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych" stanowiącego załącznik do uchwały Nr 393/III/94 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 czerwca 1994 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych" w uznaniu zasług i znaczącego wkładu pracy na rzecz Krajowej Izby Radców Prawnych uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przyznaje złotą odznakę honorową "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych" następującym osobom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu:
- Andrzejowi Babińskiemu,
- Małgorzacie Derendarz,
- Joannie Górskiej,
- Stefanowi Musze,
- Jerzemu Naworskiemu,
- Ryszardowi Wilmanowiczowi.
§  2.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przyznaje srebrną odznakę honorową "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych" następującym osobom Okręgowej Izby Radców Pranych w Toruniu:
- Elżbiecie Cichochockiej,
- Marcie Jaworskiej,
- Jackowi Konarskiemu,
- Agnieszce Laskowskiej-Hulisz,
- Dorocie Sylwestrzak,
- Beacie Szarłat-Niedzielskiej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.