Przyznanie i nadanie odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.4.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr 2449/VIIP/2023
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie przyznania i nadania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), w związku z Regulaminem przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. zmienionego uchwałą w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą Nr 75/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych i zmienionej uchwałą nr 79/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1. 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nadaje odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych osobom wymienionym w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

WnioskodawcaODZNACZENIA

Statuetka

ODZNACZENIA

Złote

ODZNACZENIA SrebrneODZNACZENIA HONOROWE
Prezes NRPiP1) Maria Kózka

2) Małgorzata Szwed

3) Lucyna Jakubowska

4) Zofia Małas

5) Grażyna Rogala Pawelczyk

6) Krystyna Wolska Lipiec

1. Beata Rozner

2. Ewa Mikołajczyk

3. Ewa Janiuk

4. Anna Dudzińska

1. Izabela Metelska

2. Rafał Sworacki

1. Arkadiusz Szcześniak