Akty korporacyjne

Lekarz.2020.5.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 maja 2020 r.

UCHWAŁA Nr 64/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 965, z późn. zm.), § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej oraz § 1 ust. 2 uchwały nr 186/19/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 wrześnie 2019 r. w sprawie określenia trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej oraz zasad przyznawania okręgowym izbom lekarskim dotacji do organizowanego przez nie doskonalenia zawodowego w związku z § 12 uchwały Nr 21/18/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego uchwala się, co następuje:
§  1.  Przyznaje się dotacje na organizację doskonalenia zawodowego okręgowym izbom lekarskim w zakresie i wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2.  Wypłata przyznanych kwot dotacji nastąpi w terminach i na zasadach określonych w uchwale nr 186/19/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej oraz zasad przyznawania okręgowym izbom lekarskim dotacji do organizowanego przez nie doskonalenia zawodowego.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 1
L. p.Nr

wniosku

IzbaData szkoleniaTemat szkoleniaWnioskowana kwotaPrzyznana kwota
161/2020Wrocław06.06.2020 r."Stany nagłe w gabinecie lekarskim - postępowanie praktyczne"2,440 zł9,729 zł
2622020Wrocław16.05.2020 r."Stany nagłe w gabinecie lekarskim - postępowanie praktyczne"2,440 zł
363/2020Wrocław09.05.2020 r."Inteligencja emocjonalna w zawodzie lekarza. Jak ją rozwijać?"1,654 zł
464/2020Wrocław16.05.2020 r."Inteligencja emocjonalna w zawodzie lekarza. Jak ją rozwijać?"1,554 zł
565/2020Wrocław30.05.2020 r."Choroby ogólnoustrojowe w codziennej praktyce stomatologicznej"1,641 zł
666/2020Gdańsk26.09.2020 r."Przybliżenie ustawowych pojęć, definicji i orzeczeń sądowych z zakresu prawa rodziny oraz ich znaczenie w bieżącej pracy lekarzy"560 zł7,420 zł
767/2020Gdańsk03.10.2020 r."Zasady prawidłowego sporządzania opinii lekarskich na potrzeby Sądów i Prokuratur"700 zł
868/2020Gdańsk03.10.2020 r."Profilaktyka wypalenia sił dla lekarzy - gdzie szukać motywacji i satysfakcji w pracy na co dzień"840 zł
969/2020Gdańsk03.10.2020 r."Najczęstsze wrodzone błędy metabolizmu"420 zł
1070/2020Gdańsk10.10.2020 r."Profilaktyka wypalenia sił dla lekarzy - gdzie szukać motywacji i satysfakcji w pracy na co dzień"840 zł
1171/2020Gdańsk17.10.2020 r."Zdrowotne za i przeciw - suplementy diety, napoje energetyzujące, e-papierosy"420 zł
1272/2020Gdańsk24.10.2020 r."Praca z pacjentem w praktyce lekarskiej w ujęciu psychologicznym"840 zł
1373/2020Gdańsk07.11.2020 r."Leczenie zębów stałych niedojrzałych"420 zł
1474/2020Gdańsk07.11.2020 r."Podstawy logopedii dla lekarzy"840 zł
1575/2020Gdańsk14.11.2020 r."Co powinien każdy wiedzieć o żywności i żywieniu - kompendium wiedzy"840 zł
1676/2020Gdańsk21.11.2020 r."Wybrane zaburzenia i choroby błony śluzowej jamy ustnej w codziennej praktyce lekarza stomatologa - diagnostyka i leczenie w ujęciu interdyscyplinarnym"280 zł
1777/2020Gdańsk05.12.2020 r."Nowe substancje psychoaktywne, czyli mózg pod wpływem"420 zł
1878/2020Katowice01.06.2020 r. -

10.10.2020 r. (dwie edycje)

"Zasady leczenia cukrzycy za pomocą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CSH - terapia pompowa) oraz ciągłego pomiaru glikemii (CGMS)"3,350 zł24,425 zł
1979/2020Katowice22-26.06.2020

r.

"Terapia cukrzycy za pomocą indywidualnych pomp insulinowych, system ciągłego monitorowania glikemii (CGM), podstawy żywienia w cukrzycy i w innych chorobach układu dokrewnego"4,300 zł
2080/2020Katowice19.05.2020 r."Jak skutecznie komunikować się z pacjentem"1,000 zł
2181/2020Katowice12.05.2020 r."Wiek to stan umysłu - psychogeriatria, czyli jak rozmawiać ze starszym pacjentem"1,000 zł
2282/2020Katowice29.05.2020 r."Techniki wpływu społecznego, czyli manipulacja i perswazja"1,000 zł
2383/2020Katowice03.06.2020 r."Psychologia szczęścia w pracy lekarza"1,000 zł
2484/2020Katowice17.06.2020 r."Zarządzanie wizerunkiem lekarza w sieci"1,000 zł
2585/2020Katowice01.06.2020 r. -

31.12.2020 r. (3 edycje)

"Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej w teorii i praktyce - kurs podstawowy"11,775 zł
2686/2020Białystok01.09.2020 r.-

30.04.2021 r.

"PR dla lekarzy - pytania, porady i wspólne omawianie dobrych i złych praktyk lekarzy w świetle internetu"738 zł2,474 zł
2787/2020Białystok01.09.2020 r.-

30.04.2021 r.

"XXIV Zjazd Lekarzy Rodzinnych w Rajgrodzie - Kompleks barkowy - diagnostyka i leczenie w POZ, skoliozy - algorytm dla lekarza rodzinnego, Warsztaty biegowe dla lekarzy"1,736 zł
2888/2020Zielona Góra10.09.2020 r."Implementacja RODO w gabinetach lekarskich - na co trzeba zwrócić uwagę"1,550 zł13,950 zł
2989/2020Zielona Góra24.09.2020 r."Mediacje w medycynie"1,550 zł
3090/2020Zielona Góra22.10.2020 r."EKG"1,550 zł
3191/2020Zielona Góra19.11.2020 r."Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarzy"1,550 zł
3292/2020Zielona Góra10.12.2020 r."Ochrona danych osobowych w praktyce lekarskiej"1,550 zł
3393/2020Zielona Góra21.01.2021 r."Opieka paliatywna"1,550 zł
3494/2020Zielona Góra25.02.2021 r."EKG w praktyce lekarza"1,550 zł
3595/2020Zielona Góra18.03.2021 r."Nowości w diabetologii"1,550 zł
3696/2020Zielona Góra22.04.2021 r."Praktyka stosowania RODO"1,550 zł
3797/2020Olsztyn26.09.2020 r."Ratownictwo medyczne. Techniki postępowania w urazach, wypadkach, zatruciach, itp."1,428 zł2,866 zł
3898/2020Olsztyn28.11.2020 r.Ratownictwo medyczne. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Postępowanie ratunkowe w stanach zagrożenia zdrowia i życia1,438 zł
3999/2020Bielsko-Biała15.10.2020 r."Podstawy onkologii ze szczególnym uwzględnieniem programów przesiewowych"700 zł10,840 zł
40100/2020Bielsko-Biała16.01.2021 r."Zespół endo-perio. Etiologia, diagnostyka, leczenie"2,565 zł
41101/2020Bielsko-Biała17.10.2020 r."Protezy ruchome na zaczepach precyzyjnych"2,025 zł
42102/2020Bielsko-Biała12.12.2020 r."Klasyka i nowoczesność w jednym, czyli w pełni cyfrowy protokół wykonania koron bezschodkowych i schodkowych"2,425 zł
43103/2020Bielsko-Biała26.11.2020 r."Aktualne standardy postępowania w cukrzycy typu 2"700 zł
44104/2020Bielsko-Biała21.11.2020 r."Leczenie zębów zgodne z biologią, czyli kliniczne zastosowanie biozgodnych materiałów stomatologicznych - czy warto?"2,425 zł
SUMA:71,704 zł