Lekarz.2018.1.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 17/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego

Na podstawie art. 5 pkt 7 i art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz w związku z § 8 ust. 4 uchwały Nr 15/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Przyznaje się dotacje na organizację doskonalenia zawodowego okręgowym izbom lekarskim w zakresie i wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2.  Wypłata przyznanych kwot dotacji nastąpi w terminach i na zasadach określonych w uchwale nr 102/12/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania okręgowym izbom lekarskim dotacji do organizowanego przez nie doskonalenia zawodowego oraz określenia trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lp.Nr wnioskuIzbaData

szkolenia

Temat szkoleniaWnioskowana kwotaPrzyznana kwota
157/2017OIL w Krakowie7.04.2018"ILS - natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia"3 240,00 zł18 960,00 zł
258/2017OIL w Krakowie14-15.04.2018"ALS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych"8 160,00 zł
359/2017OIL w Krakowie21-22.04.2018"ALS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych"8 160,00 zł
460/2017OIL w Krakowie12-13.05.2018"EPLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci"8 370,00 zł
561/2017OIL w Krakowie9-10.06.2018"EPLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci"8 370,00 zł
662/2017OIL w Łodzi10.05.2018"Prawo medyczne. Agresywny pacjent - praktyczny poradnik postępowania z pacjentem"1 750,00 zł8 975,00 zł
763/2017OIL w Łodzi4.04-

22.05.2018

"Stany zagrożenia życia u osób dorosłych. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w gabinecie lekarskim"6 000,00 zł
864/2017OIL w Łodzi19.04.2018"Ochrona radiologiczna pacjenta"1 225,00 zł
965/2017WMIL w Olsztynie24.03.2018"Ratownictwo medyczne. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa. Postępowanie ratunkowe w stanach zagrożenia zdrowia i życia"1 370,02 zł3 415,00 zł
1066/2017WMIL w Olsztynie19.05.2018"Ratownictwo medyczne. Techniki postępowania w urazach, wypadkach, zatruciach, itp."2 045,02 zł
1167/2017ŚIL w Katowicach01-06.2018"Nagłe stany zagrożenia życia z przyczyn sercowo-naczyniowych"3 060,00 zł20 536,00 zł
1268/2017ŚIL w Katowicach01-06.2018"Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej w teorii i praktyce - kurs podstawowy"25 160,00 zł
1369/2017BIL w Bielsku-Białej20.01.2018"Estetyczna rekonstrukcja uzębienia przy pomocy licówek"2 400,00 zł4 236,00 zł
1470/2017BIL w Bielsku-Białej3.02.2018"Problemy leczenia endodontycznego zęba po urazach w wieku rozwojowym"2 550,00 zł
1571/2017BIL w Bielsku-Białej3.03.2018"Mikrochirurgia endodontyczna"2 550,00 zł
1672/2017BIL w Bielsku-Białej6.03.2018"Borelioza"900,00 zł
1773/2017BIL w Bielsku-Białej14.04.2018"Farmakoterapia infekcji bakteryjnych w stomatologii"2 400,00 zł
1874/2017BIL w Bielsku-Białej19.05.2018"Interdyscyplinarne leczenie implanto-protetyczno-ortodontyczne, analiza przypadków"2 400,00 zł
1975/2017BIL w Bielsku-Białej16.06.2018"Rozwiązania praktyczne w powtórnym leczeniu kanałowym"2 550,00 zł
2076/2017OIL w Rzeszowie14.04.2018"Odpowiedzialność cywilna lekarza"1 350,00 zł3 300,00 zł
2177/2017OIL w Rzeszowie20.01.2018"Pacjent urologiczny w praktyce lekarza POZ - III Rzeszowskie Spotkania"1 950,00 zł
2278/2017LIL w Lublinie20.01.2018"Uświadomiona zgoda pacjenta na leczenie. Błąd medyczny - aspekty prawne"1 700,47 zł4 776,00 zł
2379/2017LIL w Lublinie17.02.2018"Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych"1 537,50 zł
2480/2017LIL w Lublinie9.03.2018"Work life balance - jak żyć i się cieszyć"1 537,50 zł
2581/2017OIL w Gdańsku17.02.2018"Nieporozumienia, konflikt, agresja - postępowanie w sytuacjach trudnych w kontakcie z pacjentem i zespołem"840,00 zł8 120,00 zł
2682/2017OIL w Gdańsku24.02.2018"Wystawianie recept refundowanych i nierefundowanych"420,00 zł
2783/2017OIL w Gdańsku24.02.2018"Standardy postępowania w urazach zębów mlecznych i stałych"560,00 zł
2884/2017OIL w Gdańsku3.03.2018"Psychologiczne techniki rozwijania własnych zasobów poznawczych i emocjonalnych - szkolenia dla lekarzy"840,00 zł
2985/2017OIL w Gdańsku3.03.2018"Udostępnianie dokumentacji medycznej - zmiany 2017-2018, tajemnica lekarska i ochrona danych medycznych"700,00 zł
3086/2017Gdańsk24.03.2018"Nieporozumienia, konflikt, agresja - postępowanie w sytuacjach trudnych w kontakcie z pacjentem i zespołem"840,00 zł
3187/2017OIL w Gdańsku21.04.2018"Diagnostyka i leczenie bólu przewlekłego"840,00 zł
3288/2017OIL w Gdańsku6.10.2018"Psychologiczne techniki rozwijania własnych zasobów poznawczych i emocjonalnych - szkolenia dla lekarzy"840,00 zł
3389/2017OIL w Gdańsku6.10.2018"Specyfikacja leczenia endodontycznego u dzieci"560,00 zł
3490/2017OIL w Gdańsku17.11.2018"Nieporozumienia, konflikt, agresja - postępowanie w sytuacjach trudnych w kontakcie z pacjentem i zespołem"840,00 zł
3591/2017OIL w Gdańsku1.12.2018"Psychologiczne techniki rozwijania własnych zasobów poznawczych i emocjonalnych - szkolenia dla lekarzy"840,00 zł
3692/2017OIL w Szczecinie15.05.2018"Jak prawidłowo prowadzić, udostępniać i przechowywać dokumentację medyczną w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa"1 900,00 zł7 369,00 zł
3793/2017OIL w Szczecinie29-30.01.2018"Przetaczanie krwi i jej składników"3 350,00 zł
3894/2017OIL w Szczecinie6.02.2018"Jak prawidłowo prowadzić, udostępniać i przechowywać dokumentację medyczną w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa"1 900,00 zł
3995/2017OIL w Szczecinie3.02.2018"Trening odporności psychicznej dla lekarzy"2 200,00 zł
4096/2017OIL w Szczecinie6.03.2018"Świadoma i poinformowana zgoda pacjenta na leczenie"1 900,00 zł
4197/2017DIL we Wrocławiu13.01.2018"Stany nagłe w gabinecie lekarskim - postępowanie praktyczne"2 137,00 zł17 814,00 zł
4298/2017DIL we17.02.2018"Stany nagłe w gabinecie lekarskim - postępowanie praktyczne"2 137,00 zł
4399/2017DIL we Wrocławiu17.03.2018"Stany nagłe w gabinecie lekarskim - postępowanie praktyczne"2 137,00 zł
44100/2017DIL we Wrocławiu14.04.2018"Stany nagłe w gabinecie lekarskim - postępowanie praktyczne"2 137,00 zł
45101/2017DIL we Wrocławiu12.05.2018"Stany nagłe w gabinecie lekarskim - postępowanie praktyczne"2 137,00 zł
46102/2017DIL we Wrocławiu2.06.2018"Stany nagłe w gabinecie lekarskim - postępowanie praktyczne"2 137,00 zł
47103/2017DIL we Wrocławiu13.01.2018"Analiza transakcyjna w relacji lekarz-pacjent"1 527,00 zł
48104/2017DIL we Wrocławiu17.02.2018"Analiza transakcyjna w relacji lekarz-pacjent"1 527,00 zł
49105/2017DIL we Wrocławiu17.03.2018"Analiza transakcyjna w relacji lekarz-pacjent"1 527,00 zł
50106/2017DIL we Wrocławiu14.04.2018"Analiza transakcyjna w relacji lekarz-pacjent"1 527,00 zł
51107/2017DIL we Wrocławiu12.05.2018"Analiza transakcyjna w relacji lekarz-pacjent"1 527,00 zł
52108/2017DIL we Wrocławiu2.06.2018"Analiza transakcyjna w relacji lekarz-pacjent"1 527,00 zł
53109/2017DIL we Wrocławiu20.01.2018"Równowaga i spokój psychiczny w pracy lekarza - jak sobie radzić z obciążeniem psychicznym, które niesie ze sobą zawód lekarza"1 460,50 zł
54110/2017DIL we Wrocławiu27.01.2018"Równowaga i spokój psychiczny w pracy lekarza - jak sobie radzić z obciążeniem psychicznym, które niesie ze sobą zawód lekarza"1 460,50 zł
55111/2017DIL we Wrocławiu3.02.2018"Równowaga i spokój psychiczny w pracy lekarza - jak sobie radzić z obciążeniem psychicznym, które niesie ze sobą zawód lekarza"1 460,50 zł
56112/2017DIL we Wrocławiu10.02.2018"Równowaga i spokój psychiczny w pracy lekarza - jak sobie radzić z obciążeniem psychicznym, które niesie ze sobą zawód lekarza"1 460,50 zł
57113/2017DIL we Wrocławiu19.05.2018"Równowaga i spokój psychiczny w pracy lekarza - jak sobie radzić z obciążeniem psychicznym, które niesie ze sobą zawód lekarza"1 460,50 zł
58114/2017DIL we Wrocławiu16.03.2018"Dlaczego ważne jest co jemy i jak jemy"5 114,00 zł
59115/2017OIL w Zielonej Górze25.01.2018"Zasady leczenia bólu"1 100,00 zł2 501,00 zł
60116/2017OIL w Zielonej Górze22.02.2018"Co nowego w leczeniu cukrzycy"1 100,00 zł
61117/2017OIL w Zielonej Górze22.03.2018"Z teki Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej lekarzy"1 100,00 zł
62118/2017OIL w Zielonej Górze19.04.2018"EKG - warsztaty"1 100,00 zł
63119/2017OIL w Zielonej Górze17.05.2018"Co nowego w dietetyce. Terapia żywieniowe"1 250,00 zł
64120/2017OIL w Zielonej Górze14.06.2018"Zrozumieć emocje - spotkanie z psychologiem"1 100,00 zł
Łącznie:100 000,00 zł