Akty korporacyjne

Podat.2020.3.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 106/2020
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Doradców Podatkowych z wykonania planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2019

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 4 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 ust. 6 uchwały nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2019.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.