Lekarz.2018.9.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 73/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Niezbędne dla zdrowia"

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 20 i art. 40 ust. 4 i ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Przyjąć dokument pn. "Niezbędne dla zdrowia", zawierający zbiór rekomendacji przygotowanych wspólnie przez przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej i Rzecznika Praw Pacjenta.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

NIEZBĘDNE DLA ZDROWIA

Prawo do ochrony życia i zdrowia gwarantuje nam Konstytucja. Za efekt leczenia odpowiedzialność ponoszą jednak nie tylko organizatorzy ochrony zdrowia, lekarze i inni pracownicy medyczni, lecz również pacjenci. Stosowanie się do poniższych zaleceń pomoże zachować zdrowie w jak najlepszym stanie.

1. Dbaj o zdrowie - zdrowie jest najważniejsze!

2. Bądź aktywny fizycznie i zdrowo się odżywiaj.

3. Nie pal papierosów, nie zażywaj narkotyków oraz dopalaczy, nie nadużywaj alkoholu.

4. Korzystaj ze szczepień ochronnych i badań profilaktycznych.

5. Dbaj o higienę osobistą.

6. Nie lekceważ niepokojących objawów, przedstaw lekarzowi dokładnie swój problem. Niczego nie ukrywaj.

7. Poinformuj koniecznie lekarza o zażywanych lekach, suplementach diety i innych produktach, jeśli czegoś nie wiesz lub masz wątpliwości - śmiało zadawaj pytania.

8. Stosuj się do zaleceń lekarza. Miej cierpliwość w oczekiwaniu na efekt leczenia.

9. Nie żyj złudzeniami - reklama i "doktor Google" nie leczą!

10. Informuj lekarza o braku możliwości przyjścia na umówioną wizytę, dasz szansę innym na szybszą pomoc.