Przeznaczenie zysku za rok 2019.

Akty korporacyjne

KRPSZ.2020.8.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 119/20
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH UCZELNI ZAWODOWYCH
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2019

Na podstawie § 15 ust. 6 oraz § 17 ust. 5 Statutu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ),
uchwala, co następuje:
§  1. 
Uzyskany przez Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) zysk netto za rok 2019 przeznacza się w całości na zwiększenie funduszu statutowego.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.