Przeznaczenie środków z rezerwy budżetu państwa w 2008 roku na wzrost wynagrodzeń w uczelniach publicznych.

Akty korporacyjne

RGSW.2008.6.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 292/2008
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie przeznaczenia środków z rezerwy budżetu państwa w 2008 roku na wzrost wynagrodzeń w uczelniach publicznych