Podat.2018.6.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie przewidywanego terminu VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przewiduje zwołanie VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w dniach: 14-16 stycznia 2022 r. w Warszawie.