Podat.2017.12.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA 640/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych po zakończeniu Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach KIDP i braku protestów, nie stwierdza nieprawidłowości w przeprowadzeniu Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby, które dokonały wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.