Przedstawienie wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim.

Akty korporacyjne

Sędz.2024.3.24

Akt nieoceniany
Wersja od: 24 marca 2024 r.
Dokument posiada tylko metrykę.