Prowadzenie przez Wyższą Szkołę Medyczną LZDZ w Legnicy studiów podyplomowych w zakresie "Zarządzania i administrowania funduszami unijnymi".

Akty korporacyjne

RGSW.2007.2.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 lutego 2007 r.

UCHWAŁA Nr 133/2007
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 15 lutego 2007 r.
w sprawie prowadzenia przez Wyższą Szkołę Medyczną LZDZ w Legnicy studiów podyplomowych w zakresie "Zarządzania i administrowania funduszami unijnymi"